Font del Ferro és una empresa que ofereix una alternativa formativa i laboral per a les persones adultes amb discapacitat del municipi de Rubí.  Té com a objecte social la gestió directa del servei al públic de promoció, rehabilitació i integració social i laboral de les persones amb discapacitat.

Item added to cart.
0 items - 0,00